Cây cảnh nội thất

Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

420.000  350.000 
Giảm giá!

Cây cảnh nội thất

Cây Bàng Singapore

370.000  350.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Bàng Singapore Mini

130.000  120.000 

Cây cảnh ngoại thất

Cây Chuối Rừng

250.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Cọ Cảnh Mini

120.000  100.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Cỏ Mây

110.000  100.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Dứa Sọc Vàng

210.000  200.000 

Cây cảnh ngoại thất

Cây Dương Xỉ Cổ Đại

275.000 
Giảm giá!

Cây cảnh ngoại thất

Cây Đại Phú Gia

460.000  450.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Kim Ngân

140.000 150.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Kim Tiền

195.000 970.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Kim Tiền Để Bàn

65.000 190.000 
0944006866