Cây cảnh để bàn

Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

420.000  350.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Bàng Singapore Mini

165.000  150.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Cọ Cảnh Mini

120.000  100.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Cỏ Mây

110.000  100.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Dứa Sọc Vàng

210.000  200.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Kim Tiền

195.000 970.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Lan Ý Thủy Sinh

160.000  140.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Ngọc Ngân

130.000  120.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý

130.000  120.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Thanh Lam

350.000  340.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Lộc

120.000 
Giảm giá!

Cây cảnh để bàn

Cây Vẩy Ốc Cẩm Thạch

135.000  120.000 
0944006866