Nhiều mẫu chậu bonsai với kiểu dáng độc đáo, hiện đại. Sản phẩm chậu bonsai đa dạng về chất liệu: đất nung, men sứ cao cấp, đá mài – xi măng,…

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-01

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-02

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-03

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-04

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-05

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-06

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-07

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-08

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Chữ Nhật CN-09

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Miệng Tròn TR-01

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Miệng Tròn TR-02

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai Cũ & Cổ

Chậu Gốm Cũ Miệng Tròn TR-03

Liên hệ 0944006866
0944006866