Nhiều mẫu chậu bonsai với kiểu dáng độc đáo, hiện đại. Sản phẩm chậu bonsai đa dạng về chất liệu: đất nung, men sứ cao cấp, đá mài – xi măng,…

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Chữ Nhật CN-10

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Chữ Nhật CN-11

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Chữ Nhật CN-12

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Chữ Nhật CN-13

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Chữ Nhật CN-14

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Miệng Tròn TR-06

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Miệng Tròn TR-07

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Miệng Tròn TR-08

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Miệng Vuông CV-06

Liên hệ 0944006866

Đôn - Chậu Bonsai

Chậu Gốm Miệng Vuông CV-07

Liên hệ 0944006866
0944006866