Thiết Kế – Thi Công Cảnh Quan

Trung Tâm Thư Viện Và Tri Thức Số, ĐHQGHN

Cây cảnh Lê Hoàng thiết kế – thi công cảnh quan Trung Tâm Thư Viện Và Tri Thức Số, ĐHQGHN, Hòa Lạc

Chi tiết

Biệt Thự Nghỉ Dưỡng Hòa Bình

Cây cảnh Lê Hoàng thiết kế – thi công cảnh quan biệt thự nghỉ dưỡng Hòa Bình

Chi tiết

Biệt Thự Nghỉ Dưỡng Hòa Bình V2

Cây cảnh Lê Hoàng thiết kế – thi công cảnh quan biệt thự nghỉ dưỡng Hòa Bình

Chi tiết

Thiết kế cảnh quan biệt thự Flamingo 

Cây cảnh Lê Hoàng Thiết kế cảnh quan biệt thự Flamingo 

Chi tiết

Thiết kế cảnh quan hồ koi biệt thự Nam Từ Liêm 

Cây cảnh Lê Hoàng Thiết kế cảnh quan hồ koi biệt thự Nam Từ Liêm

Chi tiết

Thiết kế cảnh quan mái tòa Kosmo Tây Hồ 

Cây cảnh Lê Hoàng Thiết kế cảnh quan mái tòa Kosmo Tây Hồ 

Chi tiết