Thiết kế cảnh quan biệt thự Flamingo 

Thông tin dự án
Flamingo
Khách hàng: Mrs. Hiền
Địa điểm: Flamingo Đại Lải
Diện tích: 1500m2