Thiết kế cảnh quan mái tòa Kosmo Tây Hồ 

Thông tin dự án
Kosmo Tây Hồ
Khách Hàng: Ms. Hiền
Vị trí: Tầng mái Komos Tây Hồ
Diện tích: 1200m2