Thiết kế – thi công cảnh quan Trung Tâm Thư Viện Và Tri Thức Số, ĐHQGHN

Thông tin dự án
ĐHQGHN
Dự án: Cảnh Quan Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN
Vị Trí: Hòa Lạc
Diện tích: 4000m2