Biệt Thự Nghỉ Dưỡng Hòa Bình

Thông tin dự án
Hòa Bình
Khách hàng:
Địa điểm: Hòa Bình
Diện tích: 5000m2