Phụ kiện bán cạn là những phụ kiện không thể thiếu trong bể bán cạn, hồ bán cạn.Cây Cảnh Lê Hoàng cung cấp những phụ kiện chính hãng khi chơi Bán Cạn.

-3%
198.000 
-1%
1.380.000 
-3%
1.170.000 
-1%
-7%
-7%
240.000 320.000 
220.000 600.000 
-8%
110.000